Opatření k zápisům do MŠ

08.04.2020 20:32

V současné situaci nenavštěvujte osobně ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost.

Pro doložení povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním zákonný zástupce dítěte:

1. prohlásí,že je dítě řádně očkované,

2. doloží kopii očkovacího průkazu,

podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č.4

příloha 4 - Opatření MŠ.pdf (223463)