Jak postupovat, kdybychom chtěli své dítě zaregistrovat ve vaší ordinaci?